Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Seher Yilmaz

Seher Yilmaz är statsvetare och kommunikatör och var tidigare ordförande för Rättviseförmedlingen och konsult på Prime. I dag arbetar hon som organisationsutvecklare med fokus på jämlikhetsfrågor. Vad jag pratar om när jag pratar om rasism är hennes första bok.

Vad jag pratar om när jag pratar om rasism

Med utgångpunkt i egna erfarenheter och forskning om ojämlikhet synar Seher Yilmaz hur rasismen tar sig uttryck i det levda livet såväl som på strukturell nivå. Hon diskuterar några av vår tids mest omdebatterade frågor: klass, kön, meritokrati, identitetspolitik, välvilja, internalisering.

Läs mer