Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Dorian Yeo

Dorian Yeo är expert inom ämnet dyskalkyli och har mycket lärarerfarenhet.

Dyskalkyli - Att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter

Boken Dyskalkyli visar hur du kan undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena taluppfattning, de fyra räknesätten, rumsuppfattning och mätning. På ett handfast sätt kan du hjälpa de elever som har specifika matematiksvårigheter att ändå behärska grundläggande räknefärdigheter.

Läs mer