Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ulrika Wolff

Ulrika Wolff är specialpedagog och fil. dr vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse rör framförallt dyslexi/läs- och skrivsvårigheter, läsning och kognitiva förmågor relaterade till läsning, exempelvis fonologisk förmåga. Hennes avhandling ""Characteristics and varieties of poor readers"" behandlar olika typer av läs- och skrivsvårigheter med fokus på dyslexi.

Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket

Dyslexi och andra svårigheter medskriftspråket uppmärksammas aktuellpedagogisk, psykologisk och biologisk forskning om läs- och skrivsvårigheter. Författarna är lärare och forskare som sedan början av 1990-talet ingått i ett nationellt nätverk för forskning om dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter.

Läs mer