Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Per Wallroth

Per Wallroth är fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och psykoanalytiker.

Mentalisering

Detta är den första svenska boken om mentalisering, ett begrepp som under de senaste åren rönt allt större uppmärksamhet. Mentalisering handlar om att reflektera över sina egna och andras tankar, känslor och intentioner. Mentaliseringsförmåga är en förutsättning för självkännedom, empati och socialt samspel.

Läs mer