Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Majlis Winberg Salomonsson

Tonårstid

Tonårstid ger en teoretisk och klinisk grund för psykoterapi med tonåringar. Utgångspunkten är psykodynamisk och familjeorienterad, men beskriver också en bred arsenal av kompletterande tekniker och arbetssätt, liksom hur olika behandlingar kan kombineras.

Läs mer