Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Laura Weiss Roberts

Laura Weiss Roberts, med.dr, M.A., är ordförande och “memorial professor”, vid Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Stanford University School of Medicine.

Suicidala patienter 2 utg

Suicidala patienter är en efterfrågad handbok som här finns i en ny utgåva. Författarnas utgångsläge är att suicidalt beteende är ett farligt och kortsiktigt problemlösande beteende för att hantera intensiv känslomässig smärta.

Läs mer