Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Klas Wikström af Edholm

Klas Wikström af Edholm är fil.dr i religionshistoria och lade fram sin avhandling Människooffer i myt och minne vid Åbo Akademi 2020. Svenska Litteratursällskapet i Finland tilldelade den ett pris för ”en självständig analys… samtidigt nyskapande och vederhäftig”.

Vikingatidens människooffer

Det finns flera sätt att komma de gamla vikingarna in på livet. Här har deras spektakulära offertraditioner valts, som visar sig vara en omistlig nyckel till vår förståelse av deras sätt att tänka om krig, hierarki, ära, liv och död.

Läs mer