Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Bo Vinnerljung

Nytta och fördärv

Det finns viktig kunskap som inte tas tillvara i den sociala praktikens vardag, kunskap som bygger på forskning och lång erfarenhet. Varför? Det borde ju vara en självklarhet att i första hand välja metoder och modeller som fungerar, att göra vad man kan för de barn och vuxna som har störst behov av hjälp. Tyvärr är det inte alltid så.

Läs mer