Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ruhi Tyson

Ruhi Tyson är fil.dr i pedagogik vid Stockholms universitet. Förutom en akademisk utbildningsbakgrund har han även en hantverkspraktisk utbildningsbakgrund i bokbindning. Erfarenheterna av det praktiska arbetet och verkstadsmiljön har på ett avgörande sätt påverkat hans akademiska studier. Dessa har också bidragit till att utveckla förutsättningarna för det praktiska lärandet.

Bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning

Bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning handlar om att i praktiken gestalta undervisning så att den blir bildningsorienterad. Det innebär att undervisningen bidrar till elevernas känsla av meningsfullhet och upplevelse av att bli berikade, både kunskapsmässigt och personligt.

Läs mer

Presskontakt

Agnes Notini Zachrison
Marknads- och kommunikationsansvarig Pedagogik