Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Michael Tärnfalk

Michael Tärnfalk är socionom,forskare och universitetslektor och har även lång yrkeserfarenhet från arbete som socialsekreterare. År 2007 disputerade han med avhandlingen Barn och brott – enstudie om socialtjänstens yttranden i straffprocessen för unga lagöverträdare. I dag undervisar han huvudsakligen vid Socialhögskolan

Professionella yttranden

Socionomer har en viktig roll när ungdomar under arton år misstänks för brott. De yttranden som socialtjänsten överlämnar till rättsväsendet vid misstanke om brott eller i samband med rättegång kan påverka möjligheterna för en ung människa att få adekvat vård och bryta ett destruktivt beteende.

Läs mer