Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Malin Tväråna

Malin Tväråna är universitetslektor i ämnesdidaktik vid Uppsala universitet och gymnasielärare i samhällskunskap, svenska och filosofi. Hon undervisar och forskar om samhällskunskapsdidaktik och om didaktiskt ledarskap. Hennes forskningsintressen berör särskilt kritiskt tänkande, visuella representationer, rättvisefrågor och undervisningsutveckling inom samhällsvetenskapliga ämnen.

Titlar av Malin Tväråna