Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Eva Tuvhav Gullberg

Eva Tuvhav Gullberg har erfarenhet som förskollärare, ateljerista och projektledare för Skapande skola. Eva är konstnär och har en universitetsutbildning inom bland annat digitala och estetiska processer.

Estetiken i praktiken

Boken belyser estetik i förskolan utifrån de didaktiska frågorna och är indelad i tre huvudrubriker: Vad är estetik, Varför behövs estetiken och Hur gör vi med estetiken. Boken ger svar på varför de estetiska uttryckssätten är en viktig del i det vardagliga arbetet i förskolan. 

Läs mer