Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Roger Säljö

Roger Säljö är professor i pedagogik, särskilt pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet. Hans forskningsintressen rör lärande och utveckling i ett sociokulturellt perspektiv. Han är föreståndare för LinCS som är ett nationellt forskningscenter för studier av lärande och digitala medier finansierat av Vetenskapsrådet.

Titlar av Roger Säljö