Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ove Sernhede

Ove Sernhede är professor emeritus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Han har sedan 1980-talet forskat och publicerat på teman som rör modernitet, identitet, ungdomliga subkulturer, afro-amerikansk kultur och urban segregation.

Mellan resignation och framtidstro

Mellan resignation & framtidstro är en motberättelse mot den stereotypa bilden av ortens unga och mot de politiskt uppmålade visionerna om en mer jämlik stad genom omvandlingar av det urbana rummet och kortsiktiga insatser i skolor.

Läs mer