Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ola Stadig

Ola Stadig är lärare och specialpedagog. Han är även utbildad i PAX och Inkluderande beteendestöd i skolan. Han arbetar på Edboskolan i Huddinge och har de senaste åren arbetat med handledning, auskultation och utbildning kring elever i behov av särskilt stöd. Ola har arbetat med barn med funktionsnedsättningar både i grundskolan, förskolan och grundsärskolan.

Ola Stadig föreläser inom Positivt beteendestöd | Studiero | Skolutveckling | Förväntningar | Elevdelaktighet
Boka föreläsning/kontakt: Ola.Stadig@huddinge.se

Vänskap, skola, familjeliv

Vänskap, skola, familjeliv: anpassningar och färdigheter för barn med autism är skriven för dig som har ett barn med autism och vill få tips som underlättar vardagen och hjälper barnet att lära sig nya, viktiga färdigheter.

Läs mer