Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Margret S. Smith

Margaret S. Smith är professor vid University of Pittsburgh, Pennsylvania och forskar inom området matematiklärande. Den amerikanska utgåvan av boken är tryckt av NCTM, National Council of Teachers of Mathematics och har sedan den först kom ut 2011 blivit en bästsäljare.

5 undervisningspraktiker i matematik

I boken 5 undervisningspraktiker i matematik - för att planera och leda rika matematiska diskussioner är problemlösning centralt. Författarna tar utgångspunkt i ny evidensbaserad forskning om hur lärare kan planera och genomföra rika klassrumsdiskussioner för att uppnå både högt ställda lärandemål och utgå från elevernas egna arbeten. Boken innehåller flera konkreta exempel. 

Läs mer