Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Gudrun Svensson

Gudrun Svensson är lektor i svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet och bedriver skolforskning med fokus på flerspråkighet.

Transspråkande

I de flesta klassrum har vi idag en rik språklig mångfald och i den här boken får vi veta hur vi kan ta tillvara på den för att på bästa sätt gynna lärandet och identitetsutvecklingen hos våra flerspråkiga elever. Med sin djupa kunskap inom transspråkande guidar Gudrun Svensson oss genom grundläggande internationell forskning till en praktik utformad efter svenska förhållanden.

Läs mer