Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Frank Stenman

AO-konsulten

Denna gedigna handbok vägleder och fördjupar den organisationspsykologiska konsultationen, från kartläggning till interventioner. Innehållet avspeglar mångfalden av konsultroller och ger läsaren olika angreppssätt.

Läs mer