Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Christer Sandahl

Christer Sandahl är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och seniorprofessor i samhälls- och beteendevetenskap vid Medical Management Centrum, Karolinska Institutet.

Christer Sandahl föreläser inom Ledarskap | Ledare i rollen som chef grupper i vård och behandling
Boka föreläsning/kontakt: christer.sandahl@ki.se

Titlar av Christer Sandahl