Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

August Strindberg

(1849–1912)

Hemsöborna

Broder Staaff,

Efter som korrespondensen i gång skulle du vilja fråga (om du behöfver fråga) red. af Dagbladet huruvida den skulle vilja taga emot en följetong till 1a Oktober af mig. Kallad:

Bunsö-Borna

Det är Svenskt lands och skärgårdslif i romanform med episoder, den första roman, genuina, jag gjort. Öfv...

Läs mer