Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anton Sjögren

Anton Sjögren är leg. psykolog med specialisering inom barn- och ungdomsfrågor. Han har god erfarenhet av arbete med ensamkommande barn och är verksam som handledare och utbildare.

Beteendeproblem inom HVB- och ungdomsvård

Beteendeproblem och konflikter kan försvåra möjligheterna att ge omvårdnad och stöd inom HVB- och ungdomsvård. Genom lågaffektivt bemötande kan personalen säkerställa en trygg miljö med goda relationer till de boende. Arbete med ensamkommande barn och ungdomar inom HVB fokuseras särskilt, liksom specifika utmaningar inom ungdomsvården.

Läs mer