Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Niclas Rönnström

Niclas Rönnström är docent i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Han är utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet, och han medverkar också i ett nationellt forskarstöd inom regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola inom vilket han leder ett vetenskapligt råd. Niclas forskningsintresse är primärt globalisering, framgångsrik kommunikation, kommunikativ kompetens, medborgarbildning och ledarskap inom skola och utbildning.

Titlar av Niclas Rönnström