Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Jarl Risberg

Jarl Risberg är professor i psykologi vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

Biologisk psykologi

Den biologiska psykologin har under senare år, tillsammans med andra vetenskaper som rör hjärnan, utvecklats till ett mycket aktivt och framgångsrikt forskningsområde. I detta kapitel ges en exposé över några av de många framsteg som gjorts inom området under de senaste decennierna.

Läs mer