Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Erik Rova

Erik Rova är leg. psykolog med specialisering inom pedagogisk psykologi. Han är verksam som handlare och utbildare och har stor erfarenhet av mottagande av nyanlända ungdomar.

Beteendeproblem inom HVB- och ungdomsvård

Beteendeproblem och konflikter kan försvåra möjligheterna att ge omvårdnad och stöd inom HVB- och ungdomsvård. Genom lågaffektivt bemötande kan personalen säkerställa en trygg miljö med goda relationer till de boende. Arbete med ensamkommande barn och ungdomar inom HVB fokuseras särskilt, liksom specifika utmaningar inom ungdomsvården.

Läs mer