Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Cristina Robertson

Cristina Robertson är fil.dr i pedagogik och intresserar sig för lärares lärande samt möjligheter att utveckla sin praktik. Hon har varit lärare, rektor, utvecklingschef, biträdande skoldirektör, forskningsstrateg, samt projektledare för SKOLFORSK på Vetenskapsrådet. 

Skapa optimala förutsättningar för lärande

 I boken Skapa optimala förutsättningar för lärande – om undervisningens dynamik blandar Cristina Robertson relevant forskning om lärande, inklusive teorier om mindset och aktuell hjärnforskning, med konkreta strategier om undervisningsarbete. Läsaren får djup kunskap och förståelse för både forskningens och undervisningens möjligheter, begränsningar och utmaningar. 

Läs mer