Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anne Reath Warren

Anne Reath Warren är lektor i didaktik med inriktning mot flerspråkighet och nyanländas lärande vid Uppsala universitet. Hon arbetar med fortbildning om flerspråkighet i skolan, med särskilt fokus på studiehandledning på modersmålet och modersmålsämnet.

Studiehandledning på modersmålet

Elever som ännu inte klarar av att tillgodogöra sig undervisning helt på svenska har rätt till studiehandledning på modersmålet eller det starkaste skolspråket. Denna grundbok visar hur studiehandledare, lärare och skolledare kan ge undervisningsstöd och samarbeta, så att eleverna kan utveckla kunskaper i skolans alla ämnen, samtidigt som de lär sig svenska.  

Läs mer