Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Andreas Ryve

Andreas Ryve är professor i matematikdidaktik på Mälardalens högskola och vetenskaplig expert i Västerås stad. Han är vidare forskare på Institutet för Framtidsstudier och har tidigare arbetat på flera lärosäten, däribland University of Oxford. Hans forskningsintresse rör storskalig kompetensutveckling av lärare och hur kommuner kan etablera och institutionalisera en skola på vetenskaplig grund.

Skola på vetenskaplig grund

Skola på vetenskaplig grund av Andreas Ryve, Kirsti Hemmi och Per Kornhall handlar om hur olika nivåer i skolans styrning, tillsammans med lärarprofessionen, kan skapa en bra skola för alla. Varje enskilt kapitel i boken är uppbyggt så att det kan tjäna som diskussions- och studiematerial för kursverksamhet på olika nivåer inom kommun, högskola och skola.

Läs mer