Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Malcolm Payne

Malcolm Payne är director of psychosocial and spiritual care vid St Christopher's Hospice, London, Storbritannien. Han har tidigare varit verksam som professor vid Manchester Metropolitan University, Department of applied community studies. Han är en internationellt välkänd forskare inom socialt arbete och hans böcker tillhör de mest spridda inom ämnesområdet.

Modern teoribildning i socialt arbete

Grunderna för klassiska och nutida teoretiska perspektiv för socialt arbete presenteras och jämförs utifrån likheter och skillnader. Författaren visar tydligt hur dessa teorier påverkar och vägleder det sociala arbetets praktik.

Läs mer