Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Johan Örestig

Johan Örestig är fil.dr i sociologi och verksam som lärare och forskare vid Umeå universitet. Ämnet för hans avhandling var hur ojämlikhet i hälsa påverkar pensionering. Nu forskar han om hur sociala medier används för att påverka det lokala samhället. Han är medlem av redaktionskommittén för Fronesis, en tidskrift för politisk teori och kritik som introducerar internationell debatt för en svensk läsekrets.

Foto: Johan Gunséus

Evolutionsteori och människans natur

Evolutionsteorin är en bro som länkar samman vetenskaperna om människans kultur och samhälle med genetik och hjärnforskning. Här tas läsaren med på en resa där samtida forskare förenar biologiska och sociala perspektiv för att skapa en ny vetenskap om människan.

Läs mer