Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Eva Östlund-Stjärnegårdh

Eva Östlund-Stjärnegårdh, universitetslektor, forskare och lärarutbildare vid Uppsala universitet. Tidigare projektledare för de nationella proven i svenska.

Bedömning av elevtext – enligt Lgr11 och Lgy11

Bedömning av elevtext ger svenskläraren konkreta verktyg för att analysera och bedöma sina elevers texter. Analysen är nödvändig både för att kunna hjälpa eleven att utvecklas och för att åstadkomma en rättvis och likvärdig bedömning. Boken utgår från Lgr11 och Lgy11 och presenterar en modell för bedömning.

Läs mer