Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Helena Osswald

Helena Osswald är förskollärare och grundskollärare upp till årskurs 6 och har lång erfarenhet av att arbeta i förskola, förskoleklass och med de lägre åldrarna i grundskolan. Förutom att arbeta i Natur-skolan är Helena även NTA-samordnare i Botkyrka kommun. NTA eller Natur och Teknik för Alla är ett skolutvecklingsprogram som är kopplat till Kungl. Vetenskapsakademien. 

Titlar av Helena Osswald