Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sir Michael Marmot

Sir Michael Marmot är professor i epidemiologi och folkhälsa vid University College London och chef för the International Institute for Society and Health i samma stad. Han leder även Världshälsoorganisationens (WHO) globala kommission för hälsans sociala bestämningsfaktorer.  År 2000 adlades han för sina insatser inom epidemiologin och förståelsen av ojämlikhet i hälsa.

Statussyndromet

Gener, livsstil och tillgång till sjukvård är viktiga för hälsan, men andra faktorer spelar många gånger en ännu större roll, nämligen hur vi lever vårt liv i samhället och hur vi har det på arbetet. Michael Marmot undersöker här sambandet mellan status och hälsa – statussyndromet – och belyser betydelsen av bland annat utbildning, inkomst, föräldrabakgrund och yrke.

Läs mer