Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Rachel Manber

Rachel Manber är Ph.D., psykolog och professor vid institutionen för psykiatri och beteendevetenskap vid Stanford University, där hon även är chef för utbildningsprogrammet för insomni och beteendemedicin. 

KBT vid sömnproblem

Detta är en komplett, forskningsbaserad behandlingsmanual vid sömnproblem. Den vägleder dig som kliniker att lägga upp en sömnintervention utifrån kognitiv beteendeterapi som är anpassad efter varje patients specifika behov – även om de samtidigt har en annan diagnos, såsom depression eller ångestsyndrom. 

Läs mer