Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Paul Moxnes

Positiv ångest

Ångest är ett kärnelement i allt utvecklingsarbete, framhåller Paul Moxnes i denna sedan länge uppskattade bok. Här beskrivs olika perspektiv på ångest; den patologiska varianten nämns (t ex fobier och panikkänslor) men betoningen ligger på den sunda ångesten, exempelvis rampfeber och den oro man känner i en grupp där rollerna är oklara och man inte riktigt vet vad som förväntas av en.

Läs mer