Det går för närvarande inte att handla produkter pga. ett planerat driftunderhåll. Vi öppnar e-handeln så fort underhållet är klart och tackar för ditt tålamod!
Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Moa Mannheimer

Moa Mannheimer är leg. psykolog med lång erfarenhet från Barn- och ungdomspsykiatrin och myndighetsarbete i frågor som rör våld mot barn.

Moa Mannheimer föreläser inom Barn och trauma | Våld i nära relation | Samtal med barn 
Boka föreläsning/kontakt: moa.mannheimer@yahoo.com 

Traumatisering hos barn

Upplevelser av våld, övergrepp, krig och katastrofer påverkar och hindrar barn i deras utveckling. Men med stöd och behandling på rätt nivå ochett bra bemötande kan vi minska de negativa konsekvenserna efter utsatthet och bidra till varaktig förbättring.

Läs mer