Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Helena Molker Lovén

Helena Molker Lovén är lärare med påbyggnad inom specialpedagogik och handikappvetenskap. Hon arbetar med välfärdsteknik, utbildar inom TAKK, samtalsmatta och andra kommunikationsmetoder. 

Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS

Den här boken visar hur tydliggörande pedagogik, med stort fokus på lyhörd kommunikation och visuella stöd, kan göra tillvaron mer begriplig, hanterbar och meningsfull för barn och unga i anpassad skola och LSS-verksamheter.

Läs mer