Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ylva Lindberg

Ylva Lindberg är docent i litteraturvetenskap vid Jönköping University. 

Litteraturdidaktik

Litteraturdidaktik – ­Språkämnen i samverkan erbjuder ett språköverskridande perspektiv på litteraturdidaktisk forskning och praktik utifrån två skilda fokus. Del ett, ­innovationer, består av kapitel som lyfter praktiknära forskning och litteraturdidaktiska metoder. Den andra delen, implikationer, presenterar grundforskning som belyser och ifrågasätter litterärt kunskapsinnehåll i olika språkämnen. 

Läs mer