Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tobias Lundgren

Tobias Lundgren är fil.dr, leg. psykolog och enhetschef vid Kompetenscentrum för psykoterapi, KI och SLL.

Må dåligt

När vi ställs inför ångest, depression, självskadebeteende och psykos uppfattar vi det ofta som svårbegripligt och främmande. Med Må dåligt vill författarna öka förståelsen för psykisk ohälsa. De visar både hur olika tillstånd yttrar sig i vardagslivet och hur allmänmänskliga psykologiska processer bidrar till dem.

Läs mer