Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lena Lind Palicki

Lena Lind Palicki är språkvetare och arbetar som chef på Språkrådet. Hon har disputerat på en avhandling om myndighetsspråk och har forskat om språkvård, språkdebatter, språkpolitik och feministisk språkplanering.

Inkluderande språk

Hur vi benämner andra människor spelar roll i ett demokratiskt samhälle. Men hur vi använder språket så att alla inkluderas och ingen diskrimineras är långt ifrån enkelt och självklart. Ofta behövs texter som riktar sig till stora, brokiga målgrupper där alla ska inkluderas. Då kan Inkluderande språk – att välja sina ord vara till hjälp för den som funderar över hur språket kan bli funktionellt och begripligt för så många som möjligt, utan att vara diskriminerande.

Läs mer