Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Johannes Lunneblad

Johannes Lunneblad är professor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. Hans forskning handlar dels om frågor relaterade till migration och utbildning, dels om hur skola, socialtjänst och polis förstår och arbetar med unga i socialt utsatta situationer.

Mellan resignation och framtidstro

Mellan resignation & framtidstro är en motberättelse mot den stereotypa bilden av ortens unga och mot de politiskt uppmålade visionerna om en mer jämlik stad genom omvandlingar av det urbana rummet och kortsiktiga insatser i skolor.

Läs mer