Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Bosse Larsson

Bosse Larsson har mer än 30 års erfarenhet som lärare och arbetar för närvarande med kompetensutveckling och handledning på skolor. Han föreläser och leder workshops både nationellt och internationellt, bland annat tillsammans med James Nottingham och Carol S. Dweck.

Utmanande tankesätt

I Utmanande tankesätt får vi veta vilka strategier vi kan tillämpa för att skapa ett lärandeklimatdär både elever och vuxna väljer utmaningar, anstränger sig och utvecklar sina talanger. I boken beskriver författarna vad Carol Dwecks banbrytande forskning säger om vikten av ett dynamiskt tankesätt och hur detta i sin tur påverkar vår undervisning. 

Läs mer