Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Anne Lagerqvist

Anne Lagerqvist har doktorerat inom miljötoxikologi och intresserar sig för hur skadliga ämnen i vår omgivning påverkar oss och vad vi kan göra åt problemen. Hon har tidigare arbetat med Regeringsuppdraget Giftfri förskola och arbetar nu med projektet Kemikaliesmart förskola på Miljöförvaltningen i Stockholms stad. Hon har tidigare skrivit boken Handla rätt – för en giftfri barndom.

Handbok för en giftfri förskola

Denna handbok vänder sig till alla yrkesverksamma inom förskolan. Den ger handfasta tips för hur vägen mot en giftfri förskola kan se ut.

Läs mer