Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ann-Sofie Levén

Ann-Sofie Levén är musiklärare, förstelärare och entreprenör och har undervisat elever från förskoleklass upp till högstadiet. Som förstelärare och musiklärare driver hon den digitala utvecklingen i ämnet bland annat genom flippat klassrum, eq-arbete, tillgängligt lärande och tematiskt arbete. Inom entreprenörskapet leder hon ensemblegrupper, körer och bedriver även enskild undervisning i olika instrument. Ann-Sofie är anlitad som föreläsare och håller i workshops. Hennes bredd och erfarenhet kring undervisning har gjort henne till inspiratör och förebild för andra musiklärare och även lärare i andra ämnen.

Lärarens guide till Musik åk 4-6

Lärarens guide till Musik tar upp musikämnets praktiska och teoretiska moment kopplade till det centrala innehållet för musik årskurs 4 – 6. 

Läs mer