Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ann Lindgren

Ann Lindgren är leg. högstadie och gymnasielärare, handledare och processledare. Hon arbetar inom Norrtälje kommuns centrala barn- och elevhälsa med ärenden på organisations-, grupp- och individnivå. Ann har mångårig erfarenhet av neuropsykiatriska tillstånd och systematisk skolutveckling med fokus på tillgänglighet för elever med nedsatta funktionsförmågor. Hon är även medförfattare till flera böcker i om tydliggörande pedagogik. 

Titlar av Ann Lindgren