Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Jennie Linde

Jennie Linde arbetar som utbildare, handledare, författare och med implementering av metoder som lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. 

Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS

Den här boken visar hur tydliggörande pedagogik, med stort fokus på lyhörd kommunikation och visuella stöd, kan göra tillvaron mer begriplig, hanterbar och meningsfull för barn och unga i anpassad skola och LSS-verksamheter.

Läs mer