Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Peter Karlsson

Peter Karlsson är leg. psykolog och specialist inom pedagogisk psykologi. Han har under många år arbetat med barn, ungdomar och vuxna med problemskapande beteenden. Idag arbetar Peter med handledning, utbildning, organisations- och implementeringsstöd inom olika typer av verksamheter såsom skola, habilitering, LSS-verksamheter samt barn- och ungdomspsykiatri.

Peter Karlsson föreläser inom Positivt beteendestöd | Skola/elevhälsa | Utmanande beteenden hos barn, ungdomar och vuxna
Boka föreläsning/kontakt: peter.karlsson@besiva.se, besiva.se

Titlar av Peter Karlsson