Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Malin Khoso

Malin Khoso är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare. Hon har i många år arbetat inom skola, psykiatri och socialt arbete.

Kbt för skolkuratorer

Hur kan du hjälpa elever som är stressade, oroliga inför prov eller inte vågar prata inför klassen? Hur kan du få skoltrötta elever att hitta motivation? Hur kan du stötta vid konflikter på skolan? I Kbt för skolkuratorer får du verktyg från kbt som är användbara i elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Läs mer