Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Liv Kellgren

Inkludera nyanlända elever – den första tiden i skolan

Hur kan vi skapa förutsättningar för en inkluderande skolgång för våra nyanlända elever? Vilket stöd behövs för att möta elevernas olika behov? Hur kan vi samarbeta för att säkerställa att nyanlända elever får den undervisning de har rätt till?

Läs mer