Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Kristoffer Konarski

Psykosomatisk läkekonst

Det psykosomatiska synsättet innebär att man söker efter mekanismerna bakom symtom i individens totala livssituation. Den här boken pläderar för att denna helhetssyn på människan skall omsättas i handling och arbetssättet i den medicinska verksamheten därmed förändras. Ett antal erfarna terapeuter beskriver sina teorier och skildrar sina olika metoder vid behandling av psykosomatiska tillstånd.

Läs mer