Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Gunnar Karlsson

Psykopatologi

I Psykopatologi presenteras en aktuell och vetenskapligt förankrad kunskap om psykopatologi utifrån tre centrala psykologiska teorier: biologisk psykologi, kognitiv beteendeteori och psykoanalytisk/psykodynamisk teori.

Läs mer